Veilig naar school

Veilig naar school

Dynamiek Scholengroep wil dat alle leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Dit betekent dat er in de verkeerssituaties rondom alle Dynamiekscholen rekening wordt gehouden met schoolgaande kinderen. Op deze manier kunnen al onze leerlingen op een veilige manier op school komen. Tegelijkertijd betekent een veilige school voor ons ook dat er gezorgd wordt voor een veilig leerklimaat. We willen dat ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en we geven aan onze leerlingen mee hoe belangrijk het is om iedereen te accepteren zoals hij of zij is. We willen zorgen voor inclusief onderwijs waarbinnen leerlingen zich gezien voelen en weten dat ze erbij horen. De leerlingen moeten zich ook onderling veilig voelen en hier dragen we aan bij door onze leerlingen te leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.