MR en OR

MR en OR

MR

De medezeggenschapsraad is een orgaan dat bemiddelt tussen het bestuur van school en de ouders en leerkrachten. De MR mag meedenken en advies geven over alle zaken die met school te maken hebben. Bij sommige besluiten vanuit het bestuur, is de directeur zelfs verplicht om eerst de MR om instemming of advies te vragen. De MR kan ook zelf het initiatief nemen om een onderwerp aan te dragen bij het bestuur.

Als je als ouder iets bespreekbaar wil maken, kun je naast de leerkracht en directeur ook de medezeggenschapsraad benaderen. Je kunt contact zoeken met de MR via mr@bottel.nl. Op dit moment bestaat de MR uit twee ouders en twee leerkrachten:

  • Ilze Jenneskens (ouder)
  • Annemiek Janssen (ouder)
  • Constance Ebben (leerkracht)
  • Erwin Hoogers   (leerkracht)

OR

De OR organiseert leuke activiteiten voor de kinderen van De Bottel. Hiermee wordt een hoop werk uit handen genomen van de leerkrachten. Zo kunnen zij meer energie steken in het lesgeven en zorgen we samen voor allerlei leuke activiteiten.

De OR bestaat uit een bestuur en werkgroepen met vrijwilligers die helpen bij het organiseren van activiteiten. Heb jij zin om hieraan mee te werken? Word hulpouder! We vragen je dan af en toe om mee te helpen, bijvoorbeeld tijdens de kerstviering, de koningsspelen of het schoolreisje.

 

Om ervoor te zorgen dat het helpen in de klas leuk blijft, vragen we zo veel mogelijk ouders om zich aan te melden. Zo kunnen we de activiteiten goed verdelen en hoeft niemand te veel te doen. Je kunt je aanmelden door te mailen naar or@bottel.nl.