Informatie

Informatie

Hieronder vind je alle informatie over De Bottel, van de schoolgids tot belangrijke documenten en van onze agenda tot informatie over de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).

De schoolgids Bekijk hier de schoolgids voor het jaar 2023-2024. Alle belangrijke gegevens over en van onze school zijn hierin te vinden.
Verder lezen

MR en OR De Bottel heeft een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR). De medezeggenschapsraad geeft advies over allerlei schoolzaken en de ouderraad van De Bottel regelt allerlei leuke activiteiten voor onze leerlingen.
Verder lezen

Ziekmelden en verlof Wanneer je zoon of dochter ziek is, kun je dit doorgeven door voor 08.30 te bellen of mondeling door te geven dat hij/zij niet naar school kan komen. Lees hieronder meer over onze procedures rondom ziekmelden en verlof.
Verder lezen

Klachtenregeling We vinden het belangrijk dat er gecommuniceerd wordt over wat goed gaat én wat minder goed gaat. Ervaar je een probleem? Gaat er iets niet zoals verwacht? Breng ons op de hoogte en dan gaan we samen op zoek naar een oplossing.
Verder lezen