Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling Dynamiek Scholengroep

Bij de Bottel werken we er met zijn allen elke dag keihard aan om een fijne en veilige leeromgeving te creƫren voor iedereen. Toch kan het zo zijn dat er soms fouten worden gemaakt. Soms zijn deze fouten zo vervelend, dat jullie de behoefte hebben om hierover een klacht in te dienen.

Als er iets mis gaat, of als er een onenigheid ontstaat, proberen we dat eerst samen in overleg op te lossen. We nodigen je daarom ook altijd uit om, als je je daarbij prettig voelt, eerst samen in gesprek te gaan voor je een klacht indient. Klachten kunnen uiteenlopen van onenigheid over de begeleiding of beoordeling van leerlingen en de inrichting van de schoolorganisatie, tot discriminerend gedrag, pesten, seksuele intimidatie en geweld. 

Als we er samen niet uitkomen, of als de klacht te ernstig is, is er de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep. Klachten kunnen in dat geval ingediend worden bij het bestuur van Dynamiek, die de klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Zo waarborgen we zowel het belang van de betrokkenen als het belang van de school en handelen we de klacht zorgvuldig af.

Klachtenregeling Downloaden

Vertrouwenspersoon

Als school hebben we een externe vertrouwenspersoon via de GGD Noord-Limburg, die jullie kunnen benaderen voor vertrouwelijk en onafhankelijk advies. Je kunt de vertrouwenspersoon ook bereiken als je behoefte hebt aan begeleiding bij het indienen van klachten. Ook kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het nemen van eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon kan je bijstand verlenen bij ernstige situaties waarbij aangifte wordt gedaan bij de politie en je tevens doorverwijzen naar organisaties gespecialiseerd in nazorg en opvang.