Ons onderwijs

Ons onderwijs

Bij ons op school zijn de kinderen aan zet. Het team van De Bottel ondersteunt, begeleidt en coacht, de kinderen leren in units en met behulp van thema’s samenwerken, communiceren en reflecteren. Die vaardigheden helpen vervolgens weer bij het leren van iets nieuws. Wij bieden een veilige plek om te leren en te ontdekken. We passen ons onderwijs aan op de ontwikkeling en de behoeften van de kinderen. Kinderen die van zichzelf versteld staan en weer vrolijk naar huis gaan: daar doen we het voor.

Op De Bottel wordt gewerkt vanuit verbinding. Daarbij kijken we verder dan het klassieke klassensysteem. We werken met basisgroepen binnen units.  Kinderen leren op deze manier van én met elkaar en kunnen voor verschillende vakken/vakgebieden aansluiten bij hun eigen niveau. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat samenwerken goed helpt bij het leren. Samen bereik je het meest.

Bent u op zoek naar meer informatie over de school zoals de schoolgids en het SchoolOndersteuningsProfiel dan kunt u verder lezen op de website van Scholen op de kaart

Scholen op de kaart - De Bottel

Scholen op de kaart - SchoolOndersteuningsProfiel

Thema’s

Leren is leuk! En dat willen we de kinderen laten ervaren. Door het werken in thema’s zorgen we voor leerplezier en laten we zien dat alle vakken die de kinderen hebben, met elkaar verbonden zijn. Zonder begrijpend lezen kun je niet rekenen en zonder creativiteit, kun je moeilijk een probleem oplossen. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en zorgen dikwijls voor verwonderde gezichten. Kinderen die thuis enthousiast vertellen over wat ze vandaag geleerd hebben: daar gaan we voor!

Door het werken in thema’s hebben kinderen zelf invloed op wat ze leren. Het stelt ons ook in staat om een persoonlijker leerplan te maken voor elk kind. Samen gaan we op onderzoek uit en leren we op een leuke, boeiende manier elke dag een beetje meer. Ieder jaar komen er vijf thema’s aan bod, waarmee we een aantal weken aan de slag gaan. Dit zijn brede thema’s, waar we allerlei vakken en vaardigheden aan gekoppeld hebben.  

Vreedzame school

Om de kinderen een fijne schoolomgeving te bieden, werken we met het programma Vreedzame School. De klas en de school worden hierbij gezien als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een eigen stem hebben en ervaren hoe het is om een democratisch burger te zijn. We zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort, lossen samen conflicten op en luisteren naar elkaar. We helpen elkaar, nemen onze eigen verantwoordelijkheid en zorgen er voor dat iedereen zich veilig voelt. Zo zorgen we er samen voor dat De Bottel de allerfijnste school is om te spelen, ontdekken en leren.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • Constructief conflicten op te lossen;
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Op De Bottel hebben we de volgende grondwet: 

  • Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort 
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. 
  • Wij lossen conflicten samen op. 
  • Wij helpen elkaar 
  • Wij dragen allemaal een steentje bij. 

We hebben op school een gedragskaart waarop staat welk soort gedrag we onderscheiden op onze school en hoe we daarmee omgaan. 

Kindcentrum De Bottel

Als peuter begin je al met leren, en hoe! Kinderen jonger dan vier jaar, doen de hele dag niets anders dan leren. We willen er samen met kinderopvang ’t Nest voor zorgen, dat ook voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, een uitdagend speel- en ontwikkelprogramma bestaat. We werken nauw samen met ’t Nest om de overgang van de kinderopvang en het peuterprogramma naar de basisschool zo gestroomlijnd mogelijk te laten lopen. 

Voorschoolse opvang en peuterprogramma

De betrokken pedagogisch medewerkers van ’t Nest zorgen voor professionele opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelfasen en interesses van de kinderen. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden we peuterprogramma ’t Bottelke aan. Dit is een uitdagend speel- en ontwikkelprogramma voor maximaal 16 kinderen. Daarnaast vindt er voorschoolse opvang plaats van 07:30 tot 08:30 uur voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Er is tevens de optie voor vervroegde opvang, vanaf 07:00 uur.  Na schooltijd verzorgt 't Nest naschoolse opvang.  

 Samen werken we steeds meer toe naar een volledig Integraal Kindcentrum: we willen in de toekomst zowel ons onderwijs als kinderopvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten samenvoegen. Zo bieden we de kinderen een fijne plek om te groeien, met een vloeiende overgang tussen de verschillende onderdelen. En dat is goed voor de ontwikkeling van het kind. Voor meer informatie kun je kijken op de website van ’t Nest.