Ouderraad

De ouderraad betekent.... leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen!


Naar de schoolgids index


De Ouderraad betekent… leuke activiteiten organiseren voor de schooljeugd! Daarmee nemen we het schoolteam een behoorlijk stuk werk uit handen en zorgen we dat tradities, die anders door tijdgebrek minder aandacht krijgen of zelfs vervallen, blijven bestaan. Ook is de ouderraad (OR) de achterban van het schoolteam en de MR (Medezeggenschapsraad). Samen signaleren en inventariseren wij hoe ouders tegen bepaalde zaken aankijken.

 

Werkgroepen en extra handjes

De OR bestaat uit een dagelijks bestuur en werkgroepen met vrijwilligers die een activiteit organiseren. Dit gebeurt altijd samen met iemand uit het dagelijks bestuur en een aanspreekpunt uit het schoolteam. Heb je tijd en zin om een activiteit mee te organiseren…

!! …wacht dan niet langer en meld je aan voor een werkgroep op ons nieuw e-mailadres !!

or@bottel.nl

 

Daarnaast zijn er tijdens de activiteiten vaak extra ‘handjes’ nodig van hulpouders. Vele handen maken licht werk en alleen met jullie hulp kunnen we de activiteiten voor de schooljeugd organiseren.

Dagelijks Bestuur Ouderraad:

· Yvonne van Rijswick (voorzitter)

· · Marjet Derix (penningmeester)

· Marijn van der Coelen

· Silke van Deelen

-Sanne van de Pasch

- Giel Martens

 

Ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt er geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd door de scholen van Dynamiek Scholengroep. Dit hebben de ouderverenigingen/ ouderraden in overleg met Dynamiek besloten. In het kader van gelijke kansen stelt Dynamiek voor élk kind een bedrag beschikbaar voor activiteiten die voorheen betaald werden uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Een betekenisvolle en rijke leeromgeving is onderdeel van onze onderwijsvisie. Dynamiek vindt het belangrijk dat álle kinderen (ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond) mee moeten kunnen doen.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids