Ouderraad

De ouderraad betekent.... leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen!


Naar de schoolgids index


Daarmee nemen we het schoolteam een behoorlijk stuk werk uit de handen en kunnen we ervoor zorgen dat een aantal tradities blijven bestaan, die anders door tijdgebrek misschien niet de aandacht zouden krijgen waar de kinderen recht op hebben.

Tevens fungeert de OR als achterban van het schoolteam en de MR (Medezeggenschapsraad).
Om een beter beeld te krijgen over hoe ouders tegen bepaalde zaken aankijken, kan door het schoolteam en de MR naar een mening gevraagd worden.

De OR bestaat uit een dagelijks bestuur met daaraan gekoppeld een werkgroepenstructuur.
Een werkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers die gezamenlijk een activiteit organiseren binnen een vooraf vastgestelde periode. Dit in samenspraak met het dagelijks bestuur en een aanspreekpunt uit het schoolteam.

Heb je tijd en zin om een activiteit mee te organiseren…..

!! Wacht dan niet langer en meld je aan voor een werkgroep op ouderraad.lottum@gmail.com !!

Naast het organiseren van de activiteiten zijn er op de dag van de activiteiten vaak ook nog wat extra “handjes” nodig. Hiervoor zal middels ISY een oproep worden gedaan voor hulpouders.
Vele handen maken licht werk en allen met jullie hulp kunnen we de activiteiten voor de Lottumse schooljeugd blijven organiseren.

Dagelijks Bestuur Ouderraad bestaat uit:

  • Monique Corbey (Voorzitter)
  • Mieke Hoogveld (Penningmeester)
  • Yvonne v.d. Beele en Marijn v.d. Coelen (Secretaris/communicatie PR) 
  • Yvonne van Rijswick (All round/praktische zaken)

Download deze pagina Download de gehele schoolgids