Ouderraad

De ouderraad betekent.... leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen!


Naar de schoolgids index


Daarmee nemen we het schoolteam een behoorlijk stuk werk uit handen en kunnen we ervoor zorgen dat enkele tradities blijven bestaan, die anders door tijdgebrek misschien minder aandacht zouden krijgen of zelfs zouden komen te vervallen.

Tevens fungeert de OR als achterban van het schoolteam en de MR (Medezeggenschapsraad).
Om een beter beeld te krijgen van hoe ouders tegen bepaalde zaken aankijken, kan de OR naar de mening van het schoolteam en de MR vragen.

De OR bestaat uit een dagelijks bestuur met daaraan gekoppeld een werkgroepenstructuur.
Een werkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers die gezamenlijk een activiteit organiseren binnen een vooraf vastgestelde periode. Dit in samenspraak met het dagelijks bestuur en een aanspreekpunt uit het schoolteam.

Heb je tijd en zin om een activiteit mee te organiseren…..

!! …wacht dan niet langer en meld je aan voor een werkgroep op ouderraad.lottum@gmail.com !!

 

Naast het organiseren van activiteiten zijn er op de dagen zelf vaak ook nog wat extra “handjes” nodig. Hiervoor wordt middels ISY een oproep gedaan voor hulpouders.
Vele handen maken licht werk en alleen met jullie hulp kunnen we de activiteiten voor de Lottumse Lottumse schooljeugd blijven organiseren.


Dagelijks Bestuur Ouderraad bestaat uit:

  • Monique Corbey (voorzitter)

  • Marijn van der Coelen

  • Marjet Derix

  • Mieke Hoogveld (penningmeester)

  • Silke van Deelen

  • Yvonne van der Beele (secretaris)
  • Yvonne van Rijswick 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids