Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


De MR staat als orgaan tussen het bestuur en de GMR  enerzijds en de ouders en teamleden anderzijds.

De MR heeft de taak over alle zaken die de school aangaan, mee te denken en adviezen te geven. In een aantal zaken is de directeur verplicht de MR eerst instemming of advies te vragen voordat hij een besluit neemt. Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om onderwerpen aan te dragen bij directeur en schoolbestuur.

Wanneer je als ouder iets bespreekbaar wilt maken op school kun je het beste eerst de leerkrachten of directeur benaderen. Je kunt ook de ouders van de MR benaderen. Een andere mogelijkheid is het bezoeken van een MR vergadering. Deze zijn openbaar. De agenda en de notulen van de vergaderingen zijn te vinden op ISY.  Zo zal er regelmatig te lezen zijn waarmee de MR bezig is. 

Je kunt contact zoeken met de MR via mail: mr@bottel.nl

De MR bestaat uit een evenredige afvaardiging van ouders en leerkrachten. Op De Bottel bestaat de MR uit  4 personen: twee ouders en twee personeelsleden:

Joyce Vreede - ouder

Mariska Wilmink - ouder

Lian Peters - leerkracht

Erik Nellen - leerkracht


Download deze pagina Download de gehele schoolgids