Zonder of een met andere geloofsovertuiging

Leerlingen zonder of een met andere geloofsovertuiging dan RK


Naar de schoolgids index


Leerlingen met een andere of zonder geloofsovertuiging zijn op De Bottel van harte welkom. Deze leerlingen volgen het gewone lesprogramma, inclusief de godsdienstlessen/levensbeschouwelijke lessen. Mochten medische redenen en/of religieuze overtuiging dit onmogelijk maken, dan treden de ouders in overleg met de directie. Het bevoegd gezag bepaalt of, en welke vervangende activiteiten, op die momenten worden aangeboden.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids