Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5


Naar de schoolgids index


Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school.
De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.
Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3.
 Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft  bepaald, tijdelijk van aard. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids