Leerlingen met een leerachterstand


Naar de schoolgids index


De groepsleerkracht bespreekt tijdens leerling/groeps besprekingen de betreffende leerling.

Soms is er sprake van een kortdurende achterstand.  Is het een probleem dat langer duurt, dan gaan we verder met het opstellen van een HGPD. (Handelingsgerichte procesdiagnostiek). We kijken waar het kind staat, hoe we daarmee verder kunnen. Het is een proces dat door loopt, waarbij je probeert om steeds maatwerk te leveren.
Als er voldoende gegevens zijn van de betreffende leerling, worden er handelingsafspraken gemaakt. Deze afspraken worden gemaakt en vastgelegd door de groepsleerkracht en het kwaliteitsteamlid, samen met de ouders en de leerling.

Wanneer een leerling bij de toetsen uit het leerlingvolgsysteem blijft steken op eenzelfde laag niveau en dit duurt minimaal 1 jaar, dan worden de ouders uitgenodigd om  te bekijken hoe het beste verder gegaan kan worden. Meestal zal dit leiden tot het gaan volgen van een “eigen leerlijn” voor de leerling. Het klassikale programma wordt losgelaten en de leerling gaat op zijn/haar eigen niveau met het betreffende vakgebied aan de slag. Eea zal dan vanaf groep 6 worden beschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor dat kind.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids