Protocol tegen pesten


Naar de schoolgids index


Onze school hanteert een protocol om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. In het protocol staat ook omschreven hoe wij handelen mocht het zich toch voordoen op onze school. Daarnaast zijn wij een Vreedzame School om vooral in te kunnen steken op het weerbaar maken van alle kinderen. 

Zie hiervoor de pagina over de Vreedzame school op onze website.

Klik hier voor onze gedragskaart.

Klik hier voor het protocol tegen pesten


Download deze pagina Download de gehele schoolgids