Passend onderwijs op onze school


Naar de schoolgids index


Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

Basisondersteuning:

  • Niveau 1: groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
  • Niveau 2: handelingplan met ondersteuning van de IB-er.

Lichte ondersteuning:

  • Niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen.
  • Niveau 4: plaatsing SBO.

Zware ondersteuning

  • Niveau 5: plaatsing SO.

Onze school heeft een opgeleid kwaliteitsteamlid voor leerlingondersteuning: Marijke van Horen.
Zij coördineert de zorg binnen en buiten school.

 

 

 

Voor de informatiefolder 'Het gaat niet goed met mijn kind', klik HIER.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids