Passend onderwijs op onze school


Naar de schoolgids index


Als uw kind een rugzakje had, is deze per 01-08-2014 vervallen. Natuurlijk blijven we wel verantwoordelijk voor het bieden van de ondersteuning die nodig is voor uw kind. Daarvoor doen we dan ook een beroep op de middelen van het samenwerkingsverband en gaan gebruik maken van het ondersteuningsteam van ons cluster.

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

Basisondersteuning:

  • Niveau 1: groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
  • Niveau 2: handelingplan met ondersteuning van de IB-er.

Lichte ondersteuning:

  • Niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen.
  • Niveau 4: plaatsing SBO.

Zware ondersteuning

  • Niveau 5: plaatsing SO.

Onze school heeft een  IB-er: Marinka Coenders.
De IB-er coördineert de zorg binnen en buiten school.

 

 

 

Voor de informatiefolder 'Het gaat niet goed met mijn kind', klik HIER.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids