Passend onderwijs Noord-Limburg

Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband: Passend Onderwijs Noord-Limburg.


Naar de schoolgids index


De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten:  Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.

Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool. Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan. 

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.
 In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link: http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/
Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven:

  • hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet, 
  • of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen. 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids