Leerlingen afkomstig van een andere school


Naar de schoolgids index


Om een kind dat van een andere school komt zo goed mogelijk op te vangen hebben we uiteraard gegevens nodig. Wettelijk is geregeld dat de uitschrijvende school ons een formulier doet toekomen met de meest noodzakelijke gegevens. Dit alles zal met u besproken worden bij de aanmelding.
Het is mogelijk dat uw kind vooraf een dagje meeloopt met de groep waarbinnen hij/zij geplaatst  wordt. Verder zal de betreffende leerkracht er alles aan doen om uw kind zo goed mogelijk op te vangen en ruggespraak met u houden als zich mogelijke problemen voordoen. Ons is er alles aan gelegen om uw kind zich zo snel mogelijk thuis te doen voelen bij ons op school.
Als kinderen naar een andere school gaan i.v.m. verhuizing, wordt door de betreffende leerkracht een onderwijskundig rapport gemaakt dat meegegeven wordt naar de nieuwe school.
Vanzelfsprekend gebeurt dit slechts na toestemming van de ouders/verzorgers.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids