(Langdurig) zieke leerlingen


Naar de schoolgids index


Als blijkt dat uw kind door ziekte lange tijd niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs aan uw kind voort te zetten.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent voor zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst (BCO Venlo, 077-3519284).
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. We vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft en houdt met de klasgenoten en de leerkracht.
Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk, www.ziezon.nl.
Wordt uw kind opgenomen in een academisch ziekenhuis, dan zal de Educatieve Voorziening van het ziekenhuis zelf ook initiatief nemen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids