Het volgen van de ontwikkeling van kinderen


Naar de schoolgids index


Op De Bottel worden de kinderen goed gevolgd in hun ontwikkeling. 
Verder worden er toetsen afgenomen op het gebied van taal- en rekenontwikkeling en een leesvoorwaardentoets vanuit het dyslexieprotocol. 
In groep 3 t/m 8 maken we, naast de methodegebonden toetsen, ook gebruik van de landelijke (Cito)toetsen. 

Op het einde van de schoolloopbaan nemen we een (verplichte)eindtoets af. Dynamiekbreed is gekozen voor een adaptieve, digitale eindtoets genaamd ROUTE 8. Voor meer informatie kijk op www.route8.nl 

Deze landelijke toetsen hebben naast een leerling volgende functie ook een signalerende functie:

  • heeft de leerling de gewenste ontwikkeling, gaat hij genoeg vooruit?;
  • hoe is de ontwikkeling van de groep?
  • hoe is het gesteld met de kwaliteit van het onderwijs?

Wanneer een leerling een toets zodanig maakt dat de leerkracht samen met de intern begeleider concludeert dat er actie moet worden ondernomen, worden de ouders op de hoogte gesteld van het resultaat van de toets. Verder worden toetsuitslagen besproken tijdens de oudergesprekken.

De leerkrachten nemen twee keer per jaar de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) af. Leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen zelf ook een SCOL-lijst in. In de groepen 1-2 wordt  SCOL ingezet voor de zorgleerlingen.
 

Daarnaast werken we ook structureel met het DHH; digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Dit instrument wordt schoolbreed ingezet om zicht te krijgen op de behoeften van de meer begaafde leerlingen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids