Bijzondere activiteiten voor kinderen


Naar de schoolgids index


Communie en vormsel

In groep 4-5 wordt om het jaar een godsdienstproject aangeboden dat uitmondt in de voorbereiding op de Eerste Communie. De daadwerkelijke voorbereiding vindt dus pas in de laatste periode plaats. Alle leerlingen nemen deel aan het voorbereidende project. Ouders werken in diverse werkgroepen de onderdelen die behoren bij de EHC uit. (misboekje, versiering, muziek, foto/film en financiën). Het een en ander wordt begeleid door een kartrekker vanuit de gezinsmisgroep.
In overleg met de ouders van kinderen die niet deelnemen aan de Communie zelf spreken we af in welke mate deze kinderen ook een betrokkenheid hebben bij deze laatste periode.
Ze nemen niet deel aan de uiteindelijke Communieviering, maar zijn uiteraard wel van harte welkom bij deze viering. Voor de kosten (kopieerkosten, bloemen etc.) met betrekking tot de communie wordt alleen een vergoeding aan de ouders van de communicanten gevraagd.
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het vormsel. Het vormselproject maakt ± 6 weken deel uit van het totale godsdienstonderwijs in groep 8. Kinderen die het vormsel niet doen, doen toch mee met het project. Een en ander in overleg met de betrokken ouders. Ze nemen niet deel aan de uiteindelijke viering, waarbij ze overigens wel van harte welkom zijn. Voor de kosten (kopieerkosten, project) met betrekking tot het vormsel wordt een vergoeding aan de ouders van de vormelingen gevraagd.

Ratelen in Lottum

Bijna iedereen weet wat ratelen is; we willen het toch kort uitleggen voor de nieuwkomers onder ons. Ratelen is een traditie die zich afspeelt op Witte Donderdag. De schoolgaande jeugd trekt dan al ratelend langs de huizen om eieren en geld op te halen. Aan dat ratelen zit een hele cultuur vast. In het info-rek bij de voordeur ligt een foldertje waarop het hele gebeuren uitgebreid wordt beschreven.
Het ratelen is een verplichte schooldag. In principe nemen alle kinderen vanaf groep 3 dan ook deel aan deze traditie. De kinderen van groep 1 en 2 zijn gewoon op school. 

Het schoolverlaterskamp en de schoolverlatersavond

Binnen onze school valt het niet meer weg te denken: het schoolverlaterskamp.
We vinden dat het een goede gewoonte  geworden is: de basisschooltijd afsluiten met een kamp. Hele dagen lang met elkaar optrekken; herinneringen ophalend, toekomstverwachtingen uitsprekend en ervaren dat het samenzijn als groep in zijn geheel dan wel (bijna) voorbij is, maar dat er straks de voetbalclub, de tennisclub, korfballen of de harmonie is, waar je elkaar blijft ontmoeten.
Onlosmakelijk verbonden met dit kamp is de schoolverlatersavond. We vieren op de laatste donderdagavond van het schooljaar een groot afscheidsfeest met de schoolverlaters, hun ouders en de leerkrachten.

En verder........

Hoewel we bovenstaande activiteiten wat uitgebreider beschreven hebben is dit nog lang niet alles. We hebben elk jaar een leuke spellendag, creamiddagen, Sintermerte wordt gevierd, Sinterklaas komt op school, er is een Kerstviering, we vieren carnaval met een eigen schoolprins en –prinses we gaan op schoolreis. En daarbij hebben verschillende groepen nog excursies naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, geschiedkundig museum de Locht,  of naar verschillende (agrarische) bedrijven in de regio en verder zijn er ook nog diverse andere activiteiten voor de verschillende groepen. Deze staan al deels op de kalender maar worden altijd tijdig aangekondigd op ISY.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids