Basisondersteuning


Naar de schoolgids index


Basisondersteuning betekent dat wij op De Bottel

  • ons richten op een vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen. Hiervoor gebruiken we leerlingvolgsystemen.
  • zorgen voor een veilig schoolklimaat.
  • kiezen voor een aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen.
  • leerlingen met dyslexie specifieke ondersteuning bieden.
  • een afgestemd aanbod bieden voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.
  • er voor zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor kinderen met een motorische handicap

Download deze pagina Download de gehele schoolgids