Kwaliteitsverbetering personeel


Naar de schoolgids index


Binnen het kader van Integraal Personeels Beleid (IPB) van Dynamiek Scholengroep blijft het personeel  zich scholen om hun eigen kwaliteit en de kwaliteit van de school te blijven verbeteren. Een en ander onder het motto “een leven lang leren”. Veel scholing is teamgebonden  bijvoorbeeld het verwerven van kennis en kunde met betrekking tot schoolontwikkeling. Daarom zijn er jaarlijks ook studiemomenten gepland. Deze vallen gedeeltelijk onder schooltijd, waardoor de kinderen af en toe vrij hebben. Naast de teamgebonden scholing kan elk personeelslid ook een individuele scholingswens hebben. In principe wordt hier zoveel mogelijk ruimte voor geboden. Daarbij is het wel voorwaarde dat er raakvlakken zijn met het onderwijs op De Bottel. 

Komend schooljaar bekwamen we ons als team middels het scholingstraject van De Vreedzame school, en het traject van Snappet. Ook ontwikkelen zich diverse collega’s dmv het volgen van een (register leraar) training op het gebied van mindset.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids