Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden


Naar de schoolgids index


De eindtoets CITO in groep 8

Om onderstaand schema te kunnen lezen is het van belang dat u weet dat de standaardscore een getal is op een schaal die loopt van 501 tot en met 550. In de brochures CITO wordt dit toegelicht. Zie www.cito.nl  Dit gebeurt ook op de voorlichtingsavond voor de ouders van de kinderen van groep 8, met betrekking tot het voortgezet onderwijs, die in feb/maart plaats zal vinden.

Jaar van afname Standaardscore De Bottel (ongc) Gem. landelijke standaardscore
2013=v 535.1 534.7
2014=o 533.6 534.4
2015=g 539.3 536.9
2016=v 535.1 534.5
2017=o 535.1 535.6

 


Leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs

In onderstaand overzichtje treft u de uitstroomgegevens aan van onze schoolverlaters vergeleken met de voorgaande jaren.

  2013 2014 2015 2016 2017
Aantal leerlingen 23+1* 19 24 15 17
  aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %
LWOO 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6%
VMBO B 2 8% 2 10% 2 8% 0 0% 1 6%
VMBO T/K 11 48%

T3

K5

16%

26%

10 42% 10 67% 7 41%
HAVO/VWO 5 23% 8 42% 6 25% 1 6% 7 41%
VWO/VWO+ 4 17% 1 5% 6 25% 4 27% 1 6%

*Aanvullend: dit jaar is onze leerling met het syndroom van Down vanuit groep 8 naar speciaal voortgezet onderwijs gegaan.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids