Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen


Naar de schoolgids index


Onder extra zorg verstaan we begeleiding van kinderen die moeite hebben met de leerstof, maar ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Verder kan extra zorg ook bestaan uit zorg op het sociaal-emotionele vlak. Deze zorg vond en vindt plaats in en buiten de klas. Voor hulp kunnen we onze onderwijsassistente inzetten. Daarnaast kunnen we een beroep doen op enkele geschoolde vrijwilligers.

Verwijzingen naar het Speciaal Onderwijs 

In onderstaande lijst treft u het aantal kinderen aan die verwezen zijn naar speciaal onderwijs:

  • 2012-2013 0 leerlingen verwezen
  • 2013-2014 1 leerling verwezen naar SBO De Twister (voorheen De Peelhorst)
  • 2014-2015 0 leerlingen verwezen 
  • 2015-2016 0 leerlingen verwezen
  • 2016-2017 2 leerlingen verwezen naar SBO de Peelhorst

Voor de cijfermatige en inhoudelijke onderbouwing van de specifieke zorg voor onze leerlingen verwijzen we naar het BOP (bovenschools ondersteuningsplan) en SOP (school ondersteuningsplan); deze kunt u inzien via de interne begeleider.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids