7. De kwaliteit van ons onderwijs


Naar de schoolgids index


De scholen van Dynamiek Scholengroep staan voor kwalitatief goed onderwijs.
Kwaliteit betekent : de mate waarin De Bottel erin slaagt doelen te bereiken tot tevredenheid van zichzelf, de overheid, de ouders/verzorgers en de kinderen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids