Vervanging bij verzuim van leerkrachten


Naar de schoolgids index


We streven ernaar mogelijk lesuitval te voorkomen. Er zijn wel grenzen aan onze mogelijkheden.

Die grenzen worden bereikt als de deugdelijkheid voor het onderwijs aan andere groepen kinderen in gevaar komt. 

Verzuim door een leerkracht wordt gemeld bij de directie. Deze probeert zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. Als er geen vervangers zijn of indien zich in de loop van de dag calamiteiten voordoen, is ons uitgangspunt dat we proberen in elk geval kinderen de eerste dag op school op te vangen.

Het kan voorkomen dat meerdere leerkrachten zich op een dag ziek melden en er geen vervangers zijn. Dan is het "nood breekt wet" en zullen we het niet waar kunnen maken dat we kinderen in ieder geval op dag één op school kunnen opvangen.  

Is voor meer dan een dag geen enkele vervanging te regelen, dan blijft die groep vanaf dag twee thuis. De ouders / verzorgers van de leerlingen uit die groep worden de dag tevoren via ISY op de hoogte gebracht. We bekijken of er dan vanaf dag twee thuisonderwijs gegeven kan worden. 

Het thuisblijven van de kinderen zal gemeld worden bij het bestuur.

Wij zullen altijd alle mogelijke moeite blijven doen om kinderen goed onderwijs te geven en om vervanging te regelen. Het laatste wat wij willen, is kinderen naar huis sturen en werkende ouders op te zadelen met een probleem. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids