Vervanging bij ziekte


Naar de schoolgids index


 

De minister en de inspectie voor het onderwijs hebben richtlijnen uitgegeven ter voorkoming van lesuitval. Toch kunnen er grenzen zijn aan de mogelijkheden.  

Met name worden die bereikt als de deugdelijkheid voor het onderwijs aan (andere groepen) kinderen in gevaar komt.  

Bekende afwezigheid wordt ruim tevoren door de leerkracht gemeld bij de directie.  

De vervanging wordt zo spoedig mogelijk geregeld. Ziekteverzuim is niet van tevoren bekend.  

De leerkracht zal ’s avonds of ’s morgens de directie waarschuwen, zodat deze nog enige tijd heeft om de vervanging te regelen. 

Als dat laatste niet lukt, zijn we genoodzaakt groepen naar huis te sturen 

Voorkomen moet worden dat we geen goed onderwijs meer kunnen geven aan de overige groepen doordat we kinderen proberen op te vangen.    

Stelregel hierbij is wel dat we ouders tijdig (minimaal 1 dag van tevoren) op de hoogte kunnen stellen zodat zij voor opvang kunnen zorgen.  

Is voor meer dan een dag geen vervanging te regelen, dan blijft telkens een andere groep thuis. 

Ouders worden de dag tevoren via ISY op de hoogte gebracht. 

Het thuisblijven van de kinderen zal bekend gemaakt worden bij het bestuur.  

 

Wij zullen alle mogelijke moeite blijven doen om vervanging te regelen. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids