Verkeer rond onze school


Naar de schoolgids index


We gaan er van uit dat u als ouders/verzorgers er alles aan doet om voor uw eigen en alle andere kinderen een veilige schoolomgeving te bieden. U draagt tenslotte de verantwoordelijkheid voor uw kind tijdens de reis van en naar school.
Maar ook als school vinden we het belangrijk dat uw kind ervaringen opdoet in het verkeer, zeker in de rol van voetganger of fietser. Landelijk is namelijk aangetoond dat de zelfstandigheid van de kinderen in het verkeer terugloopt.
Hebt u tips, vragen en of ideeën spreek ook gerust onze coördinator op school, meester Joris aan. Iedereen kan er aan bijdragen om de verkeersveiligheid rond De Bottel te verbeteren en de praktische verkeerskennis van de kinderen te verhogen. Ook u! 

Hoe kan dat dan?

1. Als u uw kinderen wegbrengt probeer dit dan zoveel mogelijk te voet of met de fiets te doen. Hierdoor is er minder autoverkeer en kinderen leren beter om verkeersdeelnemer te zijn.
2. Als kinderen te voet zijn, leer ze dan goed uit te kijken en op een veilige manier over te steken. 
3. Als kinderen met de fiets zijn leer ze dan de belangrijke verkeersregels die ze nodig hebben. Leer ze ook om de fiets op een goede manier te stallen.  
4. Als u uw kinderen met de auto brengt, doe dit dan op een veilige en verstandige manier.

  • Niet op of bij het zebrapad parkeren.
  • Niet parkeren  bij de gele belijning.
  • Parkeer uw auto op de parkeerplaats of zet uw auto eventueel wat verder weg.
  • Geeft voorrang aan kinderen die de weg oversteken.
  • Houd rekening met uw snelheid in de schoolomgeving.

Kortom… goed voorbeeld doet volgen. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids