Verlof aanvragen


Naar de schoolgids index


De laatste jaren merken wij dat er vaker verlof wordt aangevraagd dan in het verleden. De aanvragen zijn niet altijd gebaseerd op de juiste gronden. Ook kwam het wel eens voor dat op de ene school wel verlof werd verleend en bij de andere niet, Dit zorgde voor onduidelijkheid en daarom hebben scholengroep Dynamiek , stichting Akkoord en de leerplichtambtenaar besloten om voortaan één uniform formulier te gaan gebruiken voor verlofaanvragen.

Klik hier voor het verlof formulier.

Dit verlofformulier is getoetst aan de Leerplichtwet.
Alle scholen voor primair onderwijs in Horst aan de Maas hebben (samen met de leerplichtambtenaar)  afgesproken strenger te gaan controleren op de verlofaanvragen en ongeoorloofd ( vakantie) verlof  direct te melden bij de leerplichtambtenaar die vervolgens de mogelijkheid heeft een proces verbaal op te maken.
Met name de dag voor een vakantie zal strenger worden gecontroleerd ; de leerplichtambtenaar kan bij een ziekmelding een huisbezoek afleggen als blijkt dat een eerder verzoek tot verlof op de betreffende dag is afgewezen.
 
Op onze school heeft vanaf schooljaar 2020-2021 ieder gezin de mogelijkheid om 2 “snipperdagen” op te nemen op het moment dat dit passend is. Deze dagen dienen minimaal 3 weken vooraf te worden aangevraagd middels het verlofaanvraagformulier. 
 
Helaas moeten er soms vakanties worden geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden.
Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er is dus helaas geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakanties te laten plaatsvinden.
 
 
 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids