Verlof aanvragen


Naar de schoolgids index


De laatste jaren merken wij dat er vaker verlof wordt aangevraagd dan in het verleden. 
De aanvragen zijn niet altijd gebaseerd op de juiste gronden. 
Ook kwam het wel eens voor dat op de ene school wel verlof werd verleend en bij de andere niet.
Dit zorgde voor onduidelijkheid en daarom hebben scholengroep Dynamiek, stichting Akkoord 
en de leerplichtambtenaar besloten om voortaan één uniform formulier te gaan gebruiken voor verlofaanvragen.

Dit formulier is getoetst aan de leerplichtwet. 

Klik hier voor het verlof formulier.

 
Alle scholen voor primair onderwijs in Horst aan de Maas hebben (samen met de leerplichtambtenaar)  afgesproken strenger te gaan controleren op de verlofaanvragen en ongeoorloofd ( vakantie) verlof  direct te melden bij de leerplichtambtenaar die vervolgens de mogelijkheid heeft een proces verbaal op te maken.
De week voor en na de zomervakantie kan geen verlof of snipperdagen aangevraagd worden. 
Met name deze dagen voor en na een vakantie zal strenger worden gecontroleerd ; de leerplichtambtenaar kan bij een ziekmelding een huisbezoek afleggen als blijkt dat een eerder verzoek tot verlof op de betreffende dag is afgewezen.
 
Op onze school heeft ieder gezin de mogelijkheid om 2 “snipperdagen” op te nemen op het moment dat dit passend is. Deze dagen dienen minimaal 3 weken vooraf te worden aangevraagd middels het verlofaanvraagformulier. 
 
 
 
 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids