Schoolverzuim en verlofregeling


Naar de schoolgids index


Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts  kunt u mondeling of telefonisch doorgeven. Dat kan via elk personeelslid dat u aan de telefoon krijgt. Wilt u a.u.b. ook doorgeven als uw kind medicijnen gebruikt, aangezien dit onder meer van invloed kan zijn op het leerproces.

Hoe gaat De Bottel om met verzuim?

Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht.
Indien een leerling om 8.45 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet afgemeld is, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders.
Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim noteert de leerkracht dit in de verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur. De ouders/verzorgers ontvangen schriftelijk bericht van het ongeoorloofde verzuim met de mededeling dat bij de 2e keer het verzuim wordt doorgegeven aan de ambtenaar leerplicht.
De leerplichtambtenaar neemt vervolgens contact op met de ouders/verzorgers. Bij ongeoorloofd verzuim van 3 achtereenvolgende dagen wordt direct melding gemaakt bij de ambtenaar leerplicht van de gemeente Horst aan de Maas. Zie HIER de folder Methodische Aanpak Schoolverzuim.

Afspraken met de ambtenaar leerplicht

Bij herhaald ongeoorloofd verzuim of bij zeer langdurig ongeoorloofd verzuim worden de ouders door de ambtenaar leerplicht uitgenodigd voor een gesprek. Er kan een proces verbaal opgemaakt worden.

Toekennen van verlof

Voor verlof wegens doktersbezoek e.d. kunnen ouders zich wenden tot de leerkracht.
Verlof wegens familieomstandigheden (zoals jubileum, bruiloft enz.) dient 10 werkdagen voor het verlof schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie middels een verlofaanvraag formulier. Voor de volgende zaken kan verlof aangevraagd worden:

  • Het overlijden van bloed- of aanverwanten / pleegouder / verzorger
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten / pleegouder / verzorger (max. 1 dag)
  • Verhuizing en/of kennismaking met de nieuwe school (max. 1 dag)
  • 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, 60- jarig ambts- of huwelijksfeest van ouders of grootouders (max. 1 dag)
  • Viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag i.v.m. de eigen cultuur (max. 1 dag)
  • In verband met langdurige, ernstige medische en / of sociale problemen
  • Een gezinslid is gehandicapt en is aangewezen op aangepaste accommodatie buiten de vakanties
  • Er is geen enkele vakantie mogelijk tijdens geplande schoolvakanties* omdat de kostwinner dan moet werken. (*Dit moet schriftelijk aangetoond worden)

Download deze pagina Download de gehele schoolgids