Overblijven


Naar de schoolgids index


Op De Bottel er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gelegenheid tot overblijven  van 12.00 uur tot 13.10 uur. Hierna begint de inloop. De school is hier formeel verantwoordelijk voor. Zij stelt een ruimte beschikbaar.
Ouders krijgen via de oudergeleding van de MR instemmingsrecht over de wijze waarop het overblijven geregeld is. De opvang van de kinderen op de Bottel wordt geregeld door de vrijwillige overblijfkrachten. De kosten; €2,00 per keer,  zijn voor rekening van de ouders. Het aan en afmelden gaat vis ISY, ook de betaling loopt via ISY.
De coördinatie van het overblijven is in handen van Petra Broekmans. 
 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids