Leerlingdossier


Naar de schoolgids index


Op onze school wordt er voor ieder kind een digitaal leerlingdossier bijgehouden.
Het dossier bevat administratieve gegevens, onderwijskundige gegevens en soms ook een psychologisch rapport. 

U heeft als ouder /verzorger het recht om alle onderdelen van het dossier van uw kind in te zien.


Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u een afspraak te maken met de directeur.  Hij plant vervolgens een afspraak in met u. Bij het inzien van het dossier is altijd iemand van de school aanwezig in verband met de privacy van anderen. Indien u dat wenst, heeft u recht op een kopie van het leerlingdossier. Wanneer er gegevens in het dossier staan die feitelijk onjuist zijn, kunt u deze laten verbeteren of verwijderen.

In verband met de privacy is het leerlingdossier alleen toegankelijk voor de ouders/verzorgers van het kind, de schoolleiding en het onderwijspersoneel dat bij uw kind betrokken is. In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het leerlingdossier aan derden te geven, bijv. bij  plaatsing van een kind op het speciaal onderwijs, of bij de overgang naar een andere school. 


Voor de overige gevallen moet u eerst als ouders hiervoor toestemming geven. De administratieve informatie over uw kind moet de school bewaren tot vijf jaar nadat uw kind van school is gegaan.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids