Informatievoorziening gescheiden ouders


Naar de schoolgids index


Iedere ouder heeft in principe recht op informatie over zijn of haar kind.
Om hieraan tegemoet te kunnen komen is er voor alle scholen van Dynamiek scholengroep de volgende afspraak gemaakt.
Bij gescheiden ouders is de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) voor de school het eerste aanspreekpunt. Deze ouder ontvangt dus alle informatie over het  kind. Wij gaan ervan uit dat beide ouders deze informatie met elkaar delen. Indien dit niet het geval is, dan heeft de niet-verzorgende ouder het recht om deze informatie op te vragen bij de directeur van de school. Deze informatie wordt altijd gegeven, tenzij het in strijd is met het belang van het kind. 
 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids