Hoofdluis


Naar de schoolgids index


We willen als school alert reageren als er een geval van hoofdluis gesignaleerd is. Daarom is er een groep ouders die de kinderen na elke vakantie preventief controleert.
Om de controles soepel en snel te laten verlopen vragen we u om hier rekening mee te houden door voor een eenvoudig kapsel te kiezen en geen gel in de haren te doen.
Als er hoofdluis wordt geconstateerd, krijgen alle ouders een berichtje via ISY, waarin dit wordt 
medegedeeld. Ouders van kinderen waarbij hoofdluis is gesignaleerd krijgen bericht van de contactpersoon op school. Deze kinderen dienen dan direct behandeld te worden bij voorkeur met een hoofdluismiddel. Verder blijft het advies van de GGD van kracht: kammen maar!
Na minimaal 10 dagen worden de groepen waarin eerder hoofdluis is geconstateerd opnieuw gecontroleerd.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids