Het gebruik van televisie, video en computers


Naar de schoolgids index


De Bottel heeft enkele standpunten ingenomen op het gebied van programma’s op televisie, video en computers. Deze staan hier verwoord. Het zou natuurlijk toe te juichen zijn als ouders deze standpunten onderschrijven en daar ook thuis rekening mee houden.

  • In principe kijken we educatieve programma’s en bij gelegenheid ontspannende films;
  • (Teken)films met seks en (veel) geweld worden niet getoond;
  • De Bottel installeert geen computerspellen die gewelddadig zijn;
  • De computers op school dienen vooral educatieve doelen.

We hopen dat ouders die merken dat hun kind bang is bij bepaalde uitzendingen op school dit zal  doorgeven aan de leerkracht. Deze kan daar dan rekening mee houden.
Als de leerkracht op school deze angst opmerkt, zal deze hierover contact opnemen met de ouders.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids