Groepsindeling


Naar de schoolgids index


Bij de indeling van de basisgroepen maken we gebruik van een beleidsstuk dat u hier kunt inzien. 

De uitgangspunten bij de verdeling zijn:

-evenredige verdeling van het totale aantal leerlingen over beide groepen

-evenredige verdeling van jongens en meisjes

-de sociale en emotionele ontwikkeling

-evenwichtige verdeling op basis van de cognitieve ontwikkeling

 -evenwichtige groepsdynamiek


Download deze pagina Download de gehele schoolgids