Bedrijfshulpverlening


Naar de schoolgids index


Op De Bottel is er sprake van een werkgroep die de veiligheid op en rondom school bewaakt.
Een vijftal personeelsleden is geschoold tot bedrijfshulpverlener. Jaarlijks krijgen ze (na)scholing op het gebied van eerste hulp en hoe te handelen bij calamiteiten. 
Er vinden regelmatig controles plaats van brandblusapparatuur, noodverlichting, elektrische apparatuur enzovoorts.  Enkele malen per jaar vindt er een ontruimingsoefening plaats, waarvan eenmaal in samenwerking met de brandweer van Horst aan de Maas.
De volgende personeelsleden zijn BHV-er : Jet Titulaer, Wies Brouwers, Nick Fleuren, José Peelen en Bjorn Schamp.
Mocht u onveilige situaties aantreffen in en rond de school dan kunt u het beste contact opnemen met genoemde personen of met de directeur.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids