Kinderopvang 't Nest


Naar de schoolgids index


Kinderopvang ’t Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt bij/ in de scholen een aanbod van kinderopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2 -4 jaar) en/of buitenschoolse opvang 4 -13 jaar). Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ’t Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Naast het peuterprogramma biedt ’t Nest dagopvang en buitenschoolse opvang aan. Hierbij liggen de accenten anders. Zo is er bij de kinderopvang veel aandacht voor het huiselijke, de dagelijkse verzorging en een aanbod van uitdagende activiteiten gedurende de dag. In het peuterprogramma krijgen peuters een gericht aanbod van activiteiten in de relatief beperkte tijd dat zij onze locatie bezoeken.
In de buitenschoolse opvang is weer meer aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en gaan kinderen er regelmatig op uit.

Op www.kinderopvanghetnest.nl vindt u een rekentool waarmee u precies kunt berekenen welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag de belasting bijdraagt aan uw kinderopvang.

Het Peuterprogramma (2-4 jaar) is vanaf schooljaar 2018-2019 gevestigd ín de school. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar terecht om een ochtend te spelen, leren en ontwikkelen. Het peuterprogramma is geopend van 8:30-12:00
Ouders kunnen gebruik maken van Kinderopvang op andere locaties, bijv. Grubbenvorst, Melderslo of Broekhuizen. Kinderen die gebruik maken van de voor-, naschoolse en vakantieopvang worden door Kinderopvang ’t Nest naar school gebracht en gehaald door medewerkers van ’t Nest. De BSO is gevestigd in Grubbenvorst aan de Schoolstraat waar de kinderen de beschikking hebben over diverse, eigen, speciaal voor de kinderen ingerichte ruimtes. De jongste kinderen hebben een eigen ruimte en speelzaal.  Ook de buitenruimte is speciaal ingericht met groen en veel mogelijkheden tot spel. De BSO sluit aan op schooltijden en is geopend vanaf 7.30 tot 18.00 uur, in vakanties gedurende de hele dag. Er zijn verschillende (vakantie)pakketten mogelijk.

Meer informatie over het aanbod op onze locaties vindt u op www.kinderopvanghetnest.nl. U kunt altijd bellen met de locaties voor een rondleiding of gesprek. tel. 077 366 19 55

Telefoonnummer locaties
Peuterprogramma kindcentrum de Bottel Lottum: 06 4403 1934
Buitenschoolse opvang ’t Weidenest Grubbenvorst: 077 366 14 17


Download deze pagina Download de gehele schoolgids