BCO- Onderwijsadvies


Naar de schoolgids index


BCO-Onderwijsadvies is de onderwijsbegeleidingsdienst  die ons op twee gebieden ondersteunt.
Ten eerste ondersteunt zij ons bij de zorg voor onze leerlingen. De intern begeleider van De Bottel heeft geregeld overleg met een BCO-medewerker om te overleggen over de juiste zorg aan kinderen die dat nodig hebben. Ook kan BCO onderzoeken verrichten.
Daarnaast ondersteunt BCO het team bij de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs op De Bottel. Op dit moment biedt zij ondersteuning  bij het traject ‘kansrijke combinatiegroepen’.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids