'Vakken'


Naar de schoolgids index


In de wet op het primair onderwijs staat aangegeven welke “vakken” de kinderen moeten leren.
Voor elk vak zijn KERNDOELEN opgesteld. Als iedere school in Nederland, moet ook De Bottel aan deze kerndoelen voldoen. Binnen de kerndoelen voor het primair onderwijs worden de volgende leergebieden onderscheiden : Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, waaronder mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte, tijd, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Bij de cursorische vakken als rekenen, taal en lezen zijn de kerndoelen specifieker, terwijl ze bij de wereldoriënterende en de creatieve vakken wat ruimer geformuleerd zijn. Hierdoor geven ze meer ruimte aan de scholen om hun eigen accenten te leggen. De meeste methodes en werkwijzen op De Bottel voldoen aan de kerndoelen. Daar waar dit niet of in mindere mate het geval is, zijn we -uitgaande van onze visie- bezig om dit te verbeteren.
Vakken als techniek en cultuureducatie worden enkele malen per jaar meer projectmatig aangeboden. Actief burgerschap en sociale integratie zit verpakt in andere aandachtsgebieden zoals geschiedenis en aardrijkskunde en voor sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode “Kinderen en hun sociale talenten”.
Op het einde van de basisschool hebben bijna alle kinderen op De Bottel de verplichte leerstof (de kerndoelen) gehaald/gehad. Voor sommige kinderen zullen de kerndoelen aangepast worden. (zie hoofdstuk 4)
Hoewel De Bottel nog geen uitgesproken computerschool is, staan we erg open voor het gebruik van computertoepassingen en heeft ICT een belangrijke rol. Er worden computers gebruikt bij ons onderwijs en in de groepen 3 t/m 8 is een digitaal schoolbord aanwezig. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids