'Vakken'


Naar de schoolgids index


In de wet op het primair onderwijs staat aangegeven welke “vakken” de kinderen moeten leren.
Voor elk vak zijn KERNDOELEN opgesteld. Als iedere school in Nederland, moet ook De Bottel aan deze kerndoelen voldoen. Binnen de kerndoelen voor het primair onderwijs worden de volgende leergebieden onderscheiden : Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, waaronder mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte, tijd, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Bij de cursorische vakken als rekenen, taal en lezen zijn de kerndoelen specifieker, terwijl ze bij de wereldoriënterende en de creatieve vakken wat ruimer geformuleerd zijn. Hierdoor geven ze meer ruimte aan de scholen om hun eigen accenten te leggen. Vanuit onze visie -richting gepersonaliseerd leren- zijn we bezig om een geïntegreerd aanbod samen te stellen waarbij WO; geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, hand in hand gaan met cultuureducatie, tekenen en knutselen. De kinderen van groep 1-2-3 en 4-8 werken elke middag samen, de ene keer met kinderen uit de eigen groep een andere keer juist met iemand uit een andere groep, wel ieder aan hun eigen leerdoelen, aan het gezamenlijke thema.
Actief burgerschap en sociale integratie zit overal in verpakt en er wordt bewust aan gewerkt in de lessen van de Vreedzame school.
Op het einde van de basisschool hebben bijna alle kinderen op De Bottel de verplichte leerstof (de kerndoelen) gehaald/gehad. Voor sommige kinderen zullen de kerndoelen aangepast worden. (zie hoofdstuk 4)

Vanuit het werken aan de vaardigheden voor deze eeuw (21e eeuwse vaardigheden) hebben wij er voor gekozen om Engels voortaan vanaf groep 1 aan te bieden en werken we, daar waar het goed past, met digitale middelen. Wij blijven oog houden voor afwisseling in werkvormen en zorgen dat er voldoende bewegend leren verwerkt zit in ons dagelijkse aanbod.
 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids