Rapporten


Naar de schoolgids index


De kinderen van groep 1 krijgen geen rapport; de leerkrachten geven een mondelinge rapportage tijdens de oudergesprekken.  
De leerlingen van groep 2 tot en met 8 krijgen twee maal per jaar een rapport. Tussen kerst en carnaval (even afhankelijk van de toetsperiode) en veertien dagen voor de zomervakantie.  Voor precieze data zie de schoolkalender en de kalender van ISY. 
Kinderen met een eigen leerlijn krijgen een inlegvel in hun rapport, betreffende het leerstofonderdeel waarop de eigen leerlijn gebaseerd is.

Wij voegen bij elk rapport de meest recente gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem toe. (Voor de uitlegfolder van CITO om deze grafieken goed te lezen, klik HIER.)


In de eerste periode, nog voor de herfstvakantie,  plannen we een gesprek om verwachtingen van ouders en hun de beelden over de ontwikkeling van hun kind naast die van leerkrachten te leggen. Dit dus zonder schriftelijke rapportage. Natuurlijk verwerken we de gegevens uit deze gesprekken wel verder in ons leerlingvolgsysteem.


Leerlingen van groep 8 ontvangen in februari een definitief advies voor het Voortgezet Onderwijs en het bijbehorende onderwijskundig rapport. Dit zal in overleg alleen nog op basis van de CITO-eindtoets bijgesteld worden indien er duidelijk een hogere score uit de toetsing komt.
De rapporten worden verzameld in een rapportklapper. Deze blijft eigendom van de school totdat de kinderen de school verlaten.  Dan krijgt elk kind zijn eigen klapper mee naar huis.


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids