Oudergesprekken en ouderavonden


Naar de schoolgids index


Elk schooljaar starten we met een algemene ouderavond. Tijdens deze avond is er een algemeen deel rondom de schoolontwikkelthema’s en kunnen de ouders kennismaken met de groepsleerkrachten en met de lesstof die de kinderen gedurende het schooljaar aangeboden krijgen. Er is ook gelegenheid om hierover vragen te stellen.
Verder vind er een individueel gesprek plaats voor de herfstvakantie (zie bovenstaande bij rapporten). Ook is er bij de rapporten een 10-min-gesprek gepland. U vindt de exacte data terug op de schoolkalender en op ISY. Tzt zult u hiervoor via ISY ook een uitnodiging ontvangen.
Bij de instroomleerlingen staat na 6 weken een eerste gesprek gepland met de leerkracht van groep 1 om te kijken hoe het kind zich heeft gewend en wat de verwachtingen van de ouders zijn omtrent de ontwikkeling van het kind en het aanbod van de school. 
 
Verder zijn er thematische ouderavonden onder meer in verband met overgang naar het Voortgezet Onderwijs,  de Communie en het Vormsel. Of bijvoorbeeld rondom een specifiek thema als “Omgaan met multimedia, groepsdruk en pesten”. Via ons digitale communicatiesysteem ISY worden alle ouders/verzorgers  tijdig uitgenodigd.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids