Organisatievorm


Naar de schoolgids index


Ook dit jaar hebben we 6 groepen in totaal; we starten met twee groepen 1-2 die gedurende het jaar voller zullen worden door  instromende leerlingen. Verder hebben we een groep 3, 4-5, 6-7 en 8. 
Onze school gaat deels uit van het leerstofjaarklassensysteem; leerstof en jaargroep zijn aan elkaar gekoppeld. Veel van onze methoden bieden daarbij mogelijkheden om te differentiëren. Met het concept ‘kansrijke combinatiegroepen’ zijn we meer en meer op zoek gegaan naar de mogelijkheden om delen van de lesstof met elkaar te verbinden en in het werken met Snappet zien wij nu mogelijkheden om steeds meer kindgericht te gaan werken.
In onze kleutergroepen wordt uitgegaan van de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs, die in belangrijke mate uitgaan van de betrokkenheid van kinderen. Dit trekken we verder door naar gr 3.
Vanzelfsprekend houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. In alle groepen krijgen de kinderen de hulp geboden die ze nodig hebben. Zo zijn er leerlingen met eigen leerlijnen en lesprogramma’s. Ook krijgen leerlingen meer of minder instructie afhankelijk van de behoefte die ze daaraan hebben. Een verdere ontwikkeling op dit gebied gaat continu door.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids