Organisatievorm


Naar de schoolgids index


We werken in 2 units en 6 basisgroepen.

Voor het schooljaar 2020-2021 werken we in unit 1-2-3 met basisgroepen 1A, 2-3A en 2-3B en in unit 4-8 met de basisgroepen 4/5A, 5B/6 en 7/8.

Onze school gaat deels uit van het leerstofjaarklassensysteem; leerstof en jaargroep zijn aan elkaar gekoppeld. Veel van onze methoden bieden daarbij mogelijkheden om te differentiëren. Door middel van onder andere Snappet werken we kindgericht en adaptief. 

In onze kleutergroepen wordt uitgegaan van de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs, die in belangrijke mate uitgaan van de betrokkenheid van kinderen. Dit trekken we verder door naar groep 3. Vandaar ook de bewuste keuze vanaf schooljaar 2020-2021 voor de groepen 1 en 2-3.
Vanzelfsprekend houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. In alle groepen krijgen de kinderen de hulp geboden die ze nodig hebben. Zo zijn er leerlingen met eigen leerlijnen en lesprogramma’s. Ook krijgen leerlingen meer of minder instructie afhankelijk van de behoefte die ze daaraan hebben. De ontwikkeling op dit gebied gaat continu door.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids