Organisatievorm


Naar de schoolgids index


Dit jaar werken we in 2 units en 6 basisgroepen.

Unit 1-2-3 met basisgroepen 1-2A, 1-2B, en 3, en unit 4-8 met de basisgroepen 4/5, 5/6 en 7/8.

Onze school gaat deels uit van het leerstofjaarklassensysteem; leerstof en jaargroep zijn aan elkaar gekoppeld. Veel van onze methoden bieden daarbij mogelijkheden om te differentiëren. Door middel van onder andere Snappet werken we kindgericht en adaptief. 

In onze kleutergroepen wordt uitgegaan van de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs, die in belangrijke mate uitgaan van de betrokkenheid van kinderen. Dit trekken we verder door naar groep 3.
Vanzelfsprekend houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. In alle groepen krijgen de kinderen de hulp geboden die ze nodig hebben. Zo zijn er leerlingen met eigen leerlijnen en lesprogramma’s. Ook krijgen leerlingen meer of minder instructie afhankelijk van de behoefte die ze daaraan hebben. Een verdere ontwikkeling op dit gebied gaat continu door.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids