Instroom en leerplicht


Naar de schoolgids index


Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool; verplicht is het nog niet. U als ouder kunt ervoor kiezen om uw kind hele dagen of halve dagen naar school te laten gaan. In het laatste geval kan uw kind dan langzamerhand wennen aan het schoolse leven. Deze mogelijkheid kunt u met de leerkracht bespreken. Als uw kind echter vijf jaar is geworden moet het naar school. Op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden, is het namelijk leerplichtig.
Uw kind mag naar de basisschool komen op de eerste schooldag na de dag dat hij/zij jarig was.
(We maken een uitzondering in het geval uw kind vier jaar wordt in de zomervakantie of in de eerste week na de zomervakantie, dan is het meteen de eerste dag van het nieuwe schooljaar welkom op De Bottel.)

De laatste 4 weken van het schooljaar worden geen nieuwe leerlingen meer geplaatst. Deze leerlingen starten bij aanvang van het nieuwe schooljaar, tegelijk met de kinderen die in de vakantie jarig zijn.

In januari vinden de aanmeldingen plaats. Ouders worden hiervoor door de gemeente persoonlijk uitgenodigd. Ouders krijgen een inschrijfformulier wat ze zsm weer inleveren bij de school. Dit formulier kan ook ter plekke worden ingevuld. Het is een lijst waarop u een aantal gegevens over uw kind invult.  Dit betreft naast een aantal algemene zaken, naw gegevens-BSN ed. ook specifieke zaken over de ontwikkeling van uw kind. Het formulier dient wel door beide ouders-verzorgers te worden voorzien van een handtekening. Mochten er n.a.v. dit ingevulde formulier nog vragen zijn bij de leerkracht, dan wordt er contact met u opgenomen.
Ongeveer 2 maanden voordat uw zoon/dochter vier jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1/2 contact met u op om te informeren of u uw kind ook daadwerkelijk naar school laat komen. Ook wordt dan overlegd wanneer u samen met uw kind komt "stoeltje passen". Dit om alvast kennis te maken met de groep en de leerkracht(en). Er wordt tevens een intakegesprek gepland en het inschrijfformulier wordt besproken. De Bottel ontvangt ook een overdrachtsformulier van peuterspeelzaal of kinderopvang. Dit formulier wordt met de leidster doorgesproken (de zogenaamde “warme overdracht”) We gaan er van uit dat u toestemming gegeven heeft om ons dit formulier te geven. Indien u bezwaar heeft kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Na 6 weken is er een gesprek, waarin de eerste indrukken rondom de ervaringen ‘voor het eerst naar school’ van u en uw kind samen met de leerkracht zullen worden besproken.

Instroom met zorgbehoefte 

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat.  Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn. 
Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind  komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past. 
Tien weken voor de plaatsingsdatum wordt u door de school uitgenodigd voor een intakegesprek. Zes tot 10 weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids