Doorstroming naar een volgende (kleuter)groep


Naar de schoolgids index


We kijken goed naar de ontwikkeling van ieder kind. Kleuters ontwikkelen zich soms met sprongen. Sommige kinderen ontwikkelen zich zodanig dat ze na een korte periode in groep 1 kunnen doorstromen naar groep 2. We kijken naar de ontwikkeling van ieder kind. In overleg met de ouders bepalen we welke kinderen doorstromen naar leerjaar 2.  

Doordat De Bottel een goed observatiesysteem heeft, hebben de leerkrachten in het algemeen een goed beeld van de kinderen en kunnen ze goed inschatten welke kinderen doorstromen en welke kinderen beter nog een heel schooljaar in groep 1 kunnen blijven. Het gaat hierbij niet alleen om cognitieve (=kennis) ontwikkeling maar ook om de  basiskenmerken van de persoonlijkheidsontwikkeling: zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en emotioneel vrij zijn en betrokkenheid. De leerkracht zal dit tijdig bespreken met de ouders. In overleg met leerkrachten, ouders en het kwaliteits-teamlid ondersteuning wordt uiteindelijk bekeken wat past bij het kind.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids