Doorstroming naar een volgende (kleuter)groep


Naar de schoolgids index


Kinderen ontwikkelen zich heel divers en vaak sprongsgewijs.
Sommige kinderen ontwikkelen zich zodanig dat ze na een kortere periode in groep 1 kunnen doorstromen naar groep 2. 
In principe zullen kinderen die in september, oktober, november en december 4 jaar worden aan het einde van hun instroomjaar doorgaan naar groep 2. Kinderen die later instromen zullen nog een vol jaar groep 1 volgen. 
Doordat De Bottel een goed toets- en observatiesysteem heeft, hebben de leerkrachten in het algemeen een goed beeld van de kinderen en kunnen ze goed inschatten welke kinderen doorstromen en welke kinderen beter nog een heel schooljaar in groep 1 kunnen blijven.
Het gaat hierbij niet alleen om cognitieve (=kennis) ontwikkeling maar ook om de  basiskenmerken van de persoonlijkheidsontwikkeling: zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en emotioneel vrij zijn en betrokkenheid.
De leerkracht zal dit tijdig bespreken met de ouders.  In overleg tussen leerkrachten, IB-er en ouders wordt uiteindelijk de keuze gemaakt. 
Om een en ander helder te hebben is er op De Bottel een protocol genaamd “doubleren op De Bottel”. Hierin staat beschreven welke criteria gehanteerd worden. Dit document is niet alleen voor de kleutergroepen, maar ook voor de andere groepen. Het protocol “kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong”  is vastgesteld en beschrijft oa. de mogelijkheden om versneld door te stromen naar een andere groep.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids