De verdeling van de leertijd

(in minuten/week)


Naar de schoolgids index


Groep 1 2 3 4 5 6 7 8
Zintuiglijk en lichamelijke oefening 120 120 120 120 120 120 120 120
Nederlandse taal * 345 345 675 705 705 705 630 630
Engels             45 45
Rekenen en wiskunde ** 60 60 300 300 300 300 315 315
Wereldoriënterende vakken ***     150 120 120 165 165 165
Speelwerktijd **** 345 345            
Soc. Redzaamheid w.o. verkeer     15 30 30 30 45 30
Expressievakken ***** 120 120 180 165 165 120 120 120
Spel vrij/gebonden binnen/buiten 240 240            
Godsdienst/sociaal-emotioneel     30 30 30 30 30 45
Pauze 60 60 75 75 75 75 75 75
Totaal aantal minuten/week 1320 1320 1545 1545 1545 1545 1545 1545
Totaal uren/week 22.00 22.00 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45

*  Onder dit gebied valt deels taalontwikkeling, voorbereidend lezen en voorbereidend schrijven bij groep 1 en 2, taal, schrijven en lezen bij de overige groepen.

** In groep 1 en 2 wordt wel aandacht besteed aan voorbereidend rekenen; dit zit verwerkt in het vakgebied “werken met ontwikkelingsmaterialen”

*** Hier vinden we terug  geschiedenis,  geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen, natuurkennis en aardrijkskunde.

**** Binnen “speelwerktijd” wordt gewerkt aan taal- en rekenontwikkeling, wereldoriënterende thema’s en creatieve vakken.

***** Expressievakken zijn muziek, drama en dans, handvaardigheid en tekenen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids