De begeleiding en inzet van stagiaires


Naar de schoolgids index


De coördinatie van het plaatsen van stagiaires is in handen van Dynamiek Scholengroep. Elke school van Dynamiek heeft de plicht om enkele stagiaires te begeleiden. Het minimum aantal studenten wordt bepaald door de schoolgrootte. Voor De Bottel betekent dit dat we gedurende het hele schooljaar in principe 2 of 3 PABO-studenten en 1 SPW-Onderwijsassistent kunnen plaatsen.
Verzoeken van andere instanties worden besproken met de bovenschoolse stagecoördinatie.
Vaak vindt definitieve plaatsing pas op het laatste moment plaats. Daarom zullen we vaak pas aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen berichten welke stagiaires De Bottel krijgt. U krijgt deze informatie dan via ISY.
De meeste studenten zijn afkomstig van de Pabo.
SPW-ers komen van de Gilde-opleidingen Venlo of Venray, maar ook van ROC Helmond of Eindhoven.
Naast deze beroepsstages, geven we ook leerlingen van het Voortgezet Onderwijs de gelegenheid om kennis te maken met het werk op school. Dit gebeurt vaak in het kader van beroepsoriëntatie in de vorm van zogenaamde snuffelstages.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids