Vreedzame School

De Vreedzame School

Basisschool De Bottel werkt met het programma Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: het openstaan voor en het kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we onze kinderen perspectief en hoop: ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn. Dat ze ‘ertoe doen’.


Doelen

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.
 • constructief conflicten op te lossen.
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen de bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.


Thema’s

De Vreedzame School bestaat uit de volgende thema’s (blokken):

 1. We horen bij elkaar
 2. We lossen conflicten zelf op
 3. We hebben oor voor elkaar
 4. We hebben hart voor elkaar
 5. We dragen allemaal een steentje bij
 6. We zijn allemaal anders

 

 

De Bottel DSC_2979

Grondwet en gedragskaart

We hebben op De Bottel de volgende grondwet:

 • Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
 • Wij lossen samen conflicten op
 • Wij luisteren naar elkaar
 • Wij helpen elkaar
 • Wij zijn verantwoordelijk voor onze spullen en omgeving
 • Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt

 

 

Daarnaast hanteert onze school een gedragskaart waarop omschreven staat welk soort gedrag we onderscheiden op onze school en hoe we daar om gaan.