Kindcentrum

Toewerken naar Kindcentrum De Bottel

Kinderopvang ’t Nest, Kindcentrum de Bottel

Samen met ouders, onderwijs en lokale organisaties en ondernemers in de buurt creëert kinderopvang ’t Nest voor kinderen een fijne plek om op te groeien. In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, wil kinderopvang ’t Nest er juist zijn voor kinderen en hun ouders.

Met betrokken en goed geschoolde pedagogisch medewerkers zorgen zij voor professionele opvang, begeleiding  en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en interesses van het kind, in zijn buurt. Op deze manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilig en vertrouwde omgeving  een sociaal netwerk op te bouwen waarvan zij hun leven lang plezier hebben. 

Kindcentrum de Bottel
Locatie kindcentrum de Bottel is onderdeel van kinderopvang ’t Nest. Binnen kindcentrum de Bottel biedt ’t Nest Voorschoolse opvang en het peuterprogramma aan.

Peuterprogramma 't Bottelke
Het peuterprogramma biedt een uitdagend speel en ontwikkelprogramma. Hieraan wordt deelgenomen door kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, van werkende/studerende dan wel niet/ werkende/studerende ouders. In kindcentrum “ de Bottel” werken we met één verticale opvanggroep van maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar.

Voorschoolse Opvang de Bottel
Ook vindt er binnen het kindcentrum Voorschoolse opvang plaats van 07.30-08.30uur (of 07.00uur bij vervroegde opvang), voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Er worden leeftijdsgerichte en rustige activiteiten aangeboden in de ochtend. Te denken valt aan puzzelen, kleuren of gewoon even lekker niks. Ook zijn er kinderen die nog moeten ontbijten. Dit ontbijt wordt bij vervroegde opvang door ’t Nest verzorgt.

Voor meer informatie neem een kijkje op onze website of neem persoonlijk contact met ons op via: www.kinderopvanghetnest.nl / 077-3661955