Ons onderwijs

Hoe ons onderwijs is georganiseerd

Organisatievorm

Dit schooljaar hebben we op de ochtenden 6 groepen (1/2a, 1/2b, 3, 4/5, 6/7, 8) en 's middags werken we in de units onderbouw (1-2-3 olv 2 leerkrachten) en bovenbouw (4-8 met 2 leerkrachten) in totaal.

Afgelopen jaar zijn we steeds meer op zoek gegaan naar de mogelijkheden om delen van de lesstof met elkaar te verbinden en in het werken met Snappet vinden wij in groep 4 t/m 8 echt mogelijkheden om steeds meer kindgericht te gaan werken.

In onze kleutergroepen wordt uitgegaan van de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs, die in belangrijke mate uitgaan van de betrokkenheid van kinderen. Dit trekken we verder door in gr 3.

In alle groepen krijgen de kinderen de hulp geboden die ze nodig hebben. Zo zijn er leerlingen met eigen leerlijnen en lesprogramma’s. Ook krijgen leerlingen meer of minder instructie afhankelijk van de behoefte die ze daaraan hebben. Een verdere ontwikkeling op dit gebied gaat continu door.


Schooltijden

De groepen 1-2 gaan de hele week naar school, behalve op woensdag. Alle andere groepen gaan de hele week naar school. De Bottel heeft de volgende schooltijden :

maandag- dinsdag- donderdag- en vrijdag
's morgen van 08.30 uur - 12.00 uur;
en op deze dagen zijn de middagen van 13.15 uur - 15.15 uur.

woensdagmorgen van 8.30 uur - 12.15 uur.

De groepen hebben ’s morgens pauze van 10.15 uur – 10.30 uur waarbij de groepen 1-2 hiervoor of erna aansluitend hun speeltijd plannen.

Op De Bottel is er gelegenheid tot voorschoolse inloop. ’s Morgens en ’s middags voor school begint de inloop 10 minuten voor aanvang; op dat moment loopt er een leerkracht buiten voor toezicht. De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen, zodat iedereen ruim op tijd in het lokaal kan zijn en de lessen echt op tijd kunnen starten.

Vanaf dit schooljaar is er ook Voorschoolse opvang mogelijk via 't Nest vanaf 7.30 uur. Zie hiervoor verder het aanbod van 't Nest