Dynamiek scholengroep

De Bottel maakt onderdeel uit van Dynamiek Scholengroep

 

Op 1 januari 2005 is Dynamiek Scholengroep van start gegaan. Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. Ruim 3500 kinderen bezoeken de scholen van onze stichting. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dit houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van de Dynamiek scholengroep is. Het College van Bestuur wordt gevormd door Karin Albers en Dorien Sommers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau, gehuisvest op Expeditiestraat 3a te Horst.

Raad van toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat het College van Bestuur met advies terzijde.

Postadres:

Postbus 6162
5960 AD Horst

Telefoon: 077-4678020
info@dynamiek.nu
www.dynamiek.nu

 

Meer informatie vindt u op de website van onze organisatie www.dynamiek.nu