Voor ouders


Het belang van ouderbetrokkenheid: Samen werken aan de groei van onze kinderen.

Elk schooljaar starten we met een inloop in alle groepen. De kinderen kunnen zo hun nieuwe plek aan de ouders laten zien. De ouders krijgen deze inloop een flyer met allerlei info over de groep. Rond de tweede schoolweek vindt  er een startgesprek plaats met kinderen, ouders en leerkracht om kennis met elkaar te maken en verwachtingen over en weer naar elkaar uit te spreken. 

Vanaf het begin van het schooljaar proberen we de lijntjes met de ouders zo kort mogelijk te houden. Ouders kunnen gevraagd of ongevraagd na schooltijd altijd een afspraak maken met de leerkracht over hun kind. Na de Medio toetsen vinden er voortgangsgesprekken plaats met kinderen en ouders. Tijdens deze gesprekken laten kinderen zien hoe ze zich ontwikkeld hebben en waar ze aan gewerkt hebben middels hun rapport-portfolio. In dit gesprek zal de leerkracht ook een terugkoppeling geven over deze ontwikkeling aan de ouders en hun kind.

Tussen dit gesprek en het evaluatiegesprek aan het einde van het schooljaar kunnen ouders of leerkrachten natuurlijk ook altijd met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen van hun kind als dat gewenst is.

Op het einde van het schooljaar (eind juni) vinden er evaluatiegesprekken plaats met kinderen en leerkracht. Ouders kunnen aangeven dat ze hierbij ook graag aanwezig willen zijn. Dit gesprek gebeurt aan de hand van het rapport-portfolio. 

Verder is er ieder schooljaar een  thematische ouderavond over allerlei onderwerpen en zijn er soms ouderavonden over de overgang naar het Voortgezet Onderwijs, De Vreedzame School, de Communie en het Vormsel. Via ons digitale communicatiesysteem ISY worden alle ouders/verzorgers tijdig uitgenodigd.

Verder zoeken we steeds meer naar mogelijkheden om ouders binnen de schoolontwikkeling te betrekken, niet alleen in de OR, MR  maar ook bij ondersteuning van sommige schoolactiviteiten.


Hulpouders

Hulpouders helpen op de werkvloer. In het begin van ieder schooljaar doen we een beroep op de ouders om zich op te geven als hulpouder. We zijn ons er van bewust dat we regelmatig een beroep op u doen.

Voor activiteiten die meer handen in de klas of meer begeleiding vragen is dit echter noodzakelijk.

Vooral bij “arbeidsintensieve” activiteiten als hoofdluiscreening, workshops, techniek en handvaardigheid kunnen we soms wel wat hulp gebruiken. Dit geldt ook voor voor hulp en voor vervoer bij excursies. Des te meer ouders zich aanmelden des te beter kunnen we de activiteiten verdelen. We hopen dan ook dat we niet tevergeefs een beroep op u doen.